Uwe Poth

‘Uwe Poth malt sich mit aller Leidenschaft die Seele aus der Brust’

Hortus-D. – (bekentenis van kleur)

De Hortus of tuin van Uwe Poth strekt zich uit tot ver buiten zijn eigen achtertuin vol bloemen, planten, fruitbomen en een prachtige kas. Zijn Hortus is een metafoor, het is het idee van alle cultuur – alles wat wordt gecultiveerd, gekoesterd, onderhouden en soms vergeten. Dwalend door de tuin van Uwe Poth – weergegeven in zijn schilderijen, sculpturen, prenten en driedimensionale installaties – vinden we verhalen uit het verleden, mythologische referenties, portretten van geliefden en filosofen en ook architecturale elementen, handschriften en afbeeldingen van steden die ooit door hem bezocht werden.

Uwe Poth verwerkt in elk kunstwerk een veelheid aan fragmenten uit zijn tuin. Soms zijn deze fragmenten voor de hand liggend en opvallend rechttoe rechtaan, terwijl andere elementen verborgen blijven. Uwe gebruikt een combinatie van technieken wat leidt tot een fascinerende gelaagdheid in zijn werk. Deze gelaagdheid, deze opeenstapeling van beelden en symbolen is meer dan een methode. Het is ook een afdruk, een weerspiegeling van de geschiedenis van de mensheid. (english below)

Hortus -D. – (confession of color)

Uwe Poth’s Hortus or garden stretches far beyond his own backyard full of flowers, (fruit) plants and a magnificent greenhouse. His Hortus is a metaphor, it is the idea of all culture – all that is cultivated, cherished, maintained and sometimes forgotten. Wandering through Uwe Poth’s garden – represented in paintings, sculptures, prints and three-dimensional installations – we find stories from the past, mythological references, portraits of loved ones and philosophers and also architectural elements, handwriting and images of cities once visited by him.

Uwe Poth incorporates a multitude of fragments from his garden in each work of art. Sometimes these fragments are obvious and strikingly straightforward while other elements remain hidden.Uwe uses a combination of techniques which leads to a fascinating layering in his work. This layering, this accumulation of images and symbols is more than a method. It is also an imprint, a reflection of the history of mankind.

Zie ook zijn website, see his website www.uwepoth.com

Scroll naar boven