Sarah Walker

Ik maak schilderijen die fungeren als visuele filters waarbij informatie erin wordt gefilterd, en niet eruit. Stapels met elkaar verweven lagen roepen een rusteloze associatieve toestand op: spiegelend en tegelijkertijd een steeds complexere wereld verklarend. Hoe kunnen we onszelf in niet-materiële ruimtes plaatsen naarmate er meer virtuele rijken verschijnen? Welke beeldtaal begeleidt multidimensionale toestanden? In wezen bieden mijn schilderijen visuele hulpmiddelen voor het ervaren van meerdere elkaar kruisende dimensies.

I make paintings that act as visual filters where information is filtered in, not out. Stacks of interwoven layers evoke a restless associative state: mirroring while explicating an increasingly complex world. As more virtual realms appear, how do we place ourselves within non-material spaces? What visual language accompanies multi-dimensional states? Fundamentally my paintings offer visual tools for experiencing multiple intersecting dimensions.

Meer informatie op de website van Sarah Walker

Scroll naar boven