René Korten

René Korten maakt schilderijen en werken op papier die de complexiteit van de wereld weerspiegelen. Hij geeft geen letterlijk commentaar op de werkelijkheid, maar creëert een equivalent door ruimte te geven aan natuurlijke groeiprocessen in verf en daar resolute ingrepen in te doen (zie ook de tekst onder de foto’s).

René Korten

De mens heeft grote invloed op zijn omgeving; de wereld is een amalgaam van chaos en gruwel én van schoonheid en vernuft als gevolg van de menselijke natuur. Cultureel-bepaalde en natuurlijke processen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Dit is wat mij bezighoudt, daarover gaat mijn werk, en de genoemde processen vinden hun weerspiegeling in het maakproces van de schilderijen. Uiterst zorgvuldige beslissingen wissel ik af met intuïtieve ingrepen en slechts ten dele beheersbare handelingen. Elk schilderij, elk object, elk project is resultaat van op elkaar inwerkende krachten.

Ik streef ernaar om werk te maken dat uitgesproken is, maar dat in essentie gaat over verbinden. Ik heb de overtuiging dat het, ook in de huidige tijd, zinvol en noodzakelijk is om (schilderkunstige) beelden te maken waarin verschillen niet worden uitgevlakt maar waarin betekenisvolle en productieve ontmoetingen van het ogenschijnlijk strijdige centraal staan. Beelden die complex zijn en tegelijk helder ogen. Beelden met een logica die niet benoemd kan worden. Die spannend en relevant zijn door de manier waarop de samenstellende elementen een verbinding met elkaar aangaan en daardoor een uitspraak over de wereld doen. Beelden die een parallel universum zijn, die schuren langs de werkelijkheid, maar niet gereduceerd kunnen worden tot een direct figuratief duidbare voorstelling of maatschappelijk commentaar. Het groeien en bouwen, het vloeien en botsen syncretisch samengebracht.

Verf vloeit, vloeistof wordt beeld. Zoals de cellen zich delen, zo vormen de vlekken zich. Ik probeer en observeer. Er is geen uitgewerkt plan, maar er is wel een voornemen. In het uitproberen en variëren dient zich vroeg of laat een combinatie van elementen aan die vruchtbaar blijkt, die nieuw is en standhoudt. Een nieuwe vorm van ‘gepastheid’. Darwinisme in verf. Verf toont zichzelf én toont dit proces, een vlek is zichzelf én is onderdeel van een groter organisme. Het schilderij vormt een eigen domein en verbeeldt tegelijk de (complexiteit van de) wereld waarin het bestaat. Er is geen scheiding tussen abstract en figuratief.

Voor meer informatie zie www.renekorten.nl

Scroll naar boven