Fiene Scharp

Fiene Scharp

Het werk van Fiene Scharp omvat zowel repetitieve tekeningen als gedetailleerde papierwerken en objecten die ze in de context van tekenen ziet. De fijne structuren hangen in lichte beweging en onderscheiden zich alleen van de achtergrond door subtiele schaduwwerking. Ze brengt tweedimensionale rastertekeningen over in een driedimensionale ruimte door de tussenruimten microscopisch uit te snijden. Het gaat haar om de minimale variatie in de herhaling. Meer tekst na de foto’s.

Uitgebreide tekst (english see below)

Fiene Scharp gebruikt gevonden of zelfgeconstrueerde rasters als basis en snijdt de witte vlakken tussen de lijnen weg met een scalpel of combineert elementen tot nieuwe rasters. Functionele papieren, die oorspronkelijk de ondersteuning boden voor schaalgetrouwe en analytische precisie, krijgen materialiteit. Het resultaat zijn plastic ogende texturen, coördinerende netwerken met stofachtige eigenschappen. De papieren kaders vormen rondingen, vouwen, overlappingen en creëren zo spanning in hun oppervlakken.

Doorslaggevend voor haar omgang met rasterstructuren is dat ze normativiteit oplost en onmerkbare onregelmatigheden creëert. Vooral in het handmatige fabricageproces treden de kleinste verschillen op, die alleen bij nadere inspectie te zien zijn. Wat op het eerste gezicht perfectie en precisie lijkt, vraagt ​​om nadere inspectie van de nauwelijks zichtbare afwijkingen. De kwetsbaarheid van de materialen, oppervlakken en structuren doorbreekt de uniformiteit van het oorspronkelijke materiaal.

Fiene Scharp heeft in 2021 de Paper Art Award gewonnen,die werd uitgereikt op Paper Positions in Berlijn, en was de winnaar van de Losito Art Prize. De afgelopen jaren nam ze deel aan tal van nationale en internationale tentoonstellingen, waaronder het Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, het Kunstmuseum Stuttgart, de Kunsthalle Bremerhaven, het Centre for Recent Drawing in Londen en het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch in Nederland of het Musée Charmey in Zwitserland. Haar werken zijn vertegenwoordigd in openbare collecties zoals de Kupferstichkabinett van de Berlijnse Staatsmusea, het Kunstmuseum Stuttgart, het Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, de Ritter Collection en het House of Paper.

English

Fiene Scharp’s work includes repetitive long-term drawings as well as detailed paper works and objects that she sees in the context of drawing. The fine structures hang unframed, in slight movement on the wall and stand out from the background only through gradual shading. She transfers two-dimensional grid drawings into three-dimensional space by microscopically cutting out the spaces in between. She is concerned with the minimum variance in the repetition.

Fiene Scharp uses found or self-constructed grids as the basis for the arrangement and cuts out the white areas between the lines with a scalpel or combines elements into new grids. Functional papers, which originally provided the support for true-to-scale and analytical precision, are given materiality. The result is plastic-looking textures, coordinate networks with fabric-like properties. The paper frames form curves, folds, overlaps and thus create tension in their surfaces.

Decisive for her dealing with grid structures is for her to dissolve normativity and create imperceptible irregularities. Especially in the manual manufacturing process, the smallest differences occur, which can only be seen on closer inspection. What at first glance looks like perfection and precision demands closer inspection of the barely visible deviations. The fragility of the materials, surfaces and structures breaks through the uniformity of the original material.

In 2021, Fiene Scharp won the Paper Art Award, which was presented for the first time at Paper Positions in Berlin, and was the winner of the Losito Art Prize. In recent years she has taken part in numerous national and international exhibitions – including the Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, the Kunstmuseum Stuttgart, the Kunsthalle Bremerhaven, the Center for Recent Drawing in London and the Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch in the Netherlands or the Musée Charmey in Switzerland.

Her works are represented in public collections such as the Kupferstichkabinett of the Berlin State Museums, the Kunstmuseum Stuttgart, the Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, the Ritter Collection and the House of Paper.

After studying fine arts at the University of the Arts Berlin with Gregor Schneider and Alicja Kwade, Fiene Scharp was awarded the master student prize of the President of the University of the Arts in 2012. In recent years she has received grants from the Stiftung Kunstfonds Bonn, the Else-Heiliger-Fonds of the Konrad-Adenauer-Foundation, the Dorothea-Konwiarz-Foundation and the Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. In 2021, Fiene Scharp won the Paper Art Award, which was presented for the first time at Paper Positions in Berlin, and was the winner of the Losito Art Prize.

In recent years she has taken part in numerous national and international exhibitions – including the Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, the Kunstmuseum Stuttgart, the Kunsthalle Bremerhaven, the Center for Recent Drawing in London and the Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch in the United States Netherlands or the Musée Charmey in Switzerland. Her works are represented in public collections such as the Kupferstichkabinett of the Berlin State Museums, the Kunstmuseum Stuttgart, the Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, the Ritter Collection and the House of Paper. Since 2018 she has been represented by the gallery Kuckei + Kuckei in Berlin.

Scroll naar boven