Expositie Onderstroom

Expositie Onderstroom bij Galerie JoLi

Expositie van kunstwerken van René Korten en Caren van Herwaarden. Een intrigerende combinatie van poëtisch abstracte en indringende figuratieve kunst! De opening is op zondag 5 maart om 15 uur middels een gesprek met de kunstenaars. De expositie loopt van 5 maart t/m 23 april 2023 en is open op zaterdagen en zondagen van 13-17 uur, andere dagen op afspraak. Adres: Galerie JoLi, Holsberg 81A, 6129 KM Urmond. Zie  www.galeriejoli.nl

Caren van Herwaarden maakt aquarellen, tekeningen, collages en beelden waarin het streven en falen van het menselijk handelen centraal staat. Dit leidt tot werken die krachtig zijn in hun kwetsbaarheid en hoopvol in verslagenheid (zie onderaan een langere tekst en informatie over haar nieuwe boek).

Caren van Herwaarden, The Pond, 2022, aquarel, 152,5 x 263 cm
Caren van Herwaarden, Both Sides, 2021, beeld van oude lakens en stijfsel, 66 x 30 x 33 cm

René Korten maakt schilderijen en werken op papier die de complexiteit van de wereld weerspiegelen. Hij geeft geen letterlijk commentaar op de werkelijkheid, maar creëert een equivalent door ruimte te geven aan natuurlijke groeiprocessen in verf en daar resolute ingrepen in te doen (zie onder langere tekst).

René Korten, Fuel, 2022, acryl op linnen, 120 x 100 cm
René Korten, Bunker SQ, 120 x 160 cm, acryl op canvas


Langere teksten

René Korten

De mens heeft grote invloed op zijn omgeving; de wereld is een amalgaam van chaos en gruwel én van schoonheid en vernuft als gevolg van de menselijke natuur. Cultureel-bepaalde en natuurlijke processen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Dit is wat mij bezighoudt, daarover gaat mijn werk, en de genoemde processen vinden hun weerspiegeling in het maakproces van de schilderijen. Uiterst zorgvuldige beslissingen wissel ik af met intuïtieve ingrepen en slechts ten dele beheersbare handelingen. Elk schilderij, elk object, elk project is resultaat van op elkaar inwerkende krachten.

Ik streef ernaar om werk te maken dat uitgesproken is, maar dat in essentie gaat over verbinden. Ik heb de overtuiging dat het, ook in de huidige tijd, zinvol en noodzakelijk is om (schilderkunstige) beelden te maken waarin verschillen niet worden uitgevlakt maar waarin betekenisvolle en productieve ontmoetingen van het ogenschijnlijk strijdige centraal staan. Beelden die complex zijn en tegelijk helder ogen. Beelden met een logica die niet benoemd kan worden. Die spannend en relevant zijn door de manier waarop de samenstellende elementen een verbinding met elkaar aangaan en daardoor een uitspraak over de wereld doen. Beelden die een parallel universum zijn, die schuren langs de werkelijkheid, maar niet gereduceerd kunnen worden tot een direct figuratief duidbare voorstelling of maatschappelijk commentaar. Het groeien en bouwen, het vloeien en botsen syncretisch samengebracht.

Verf vloeit, vloeistof wordt beeld. Zoals de cellen zich delen, zo vormen de vlekken zich. Ik probeer en observeer. Er is geen uitgewerkt plan, maar er is wel een voornemen. In het uitproberen en variëren dient zich vroeg of laat een combinatie van elementen aan die vruchtbaar blijkt, die nieuw is en standhoudt. Een nieuwe vorm van ‘gepastheid’. Darwinisme in verf. Verf toont zichzelf én toont dit proces, een vlek is zichzelf én is onderdeel van een groter organisme. Het schilderij vormt een eigen domein en verbeeldt tegelijk de (complexiteit van de) wereld waarin het bestaat. Er is geen scheiding tussen abstract en figuratief.

Voor meer informatie zie www.renekorten.nl

Caren van Herwaarden

Röntgenbril

Als kind wilde Van Herwaarden een röntgenbril om dwars door de kleren en de huid van anderen heen te kijken. Want hoe ze zichzelf en anderen ervoer, kon ze maar moeilijk rijmen met de spieren, organen, botten en bloed waaruit iedereen is opgebouwd.

Na de kunstacademie kreeg Caren toegang tot de natuurhistorische en anatomische collecties van de Leidse Universiteit. Ze ontwikkelde daar haar röntgenbril en tekende het menselijk lichaam in talloze variaties van kracht, ontbinding en verval. Ze kon er letterlijk dóór de huid heen kijken. Dit intensieve onderzoek vormt de basis van haar werk. Vooral in de anatomische collectie zag ze dat kunst, religie en wetenschap ooit nauw met elkaar verweven waren, hoe men door de eeuwen heen tegen het leven, ziekte en sterfelijkheid aankeek en tegenslag probeerde te verklaren en te bezweren. Dit is een fundamentele behoefte die alle culturen gemeen hebben en aan het ontstaan van kunst en religie ten grondslag ligt.

Empathie

Voor Van Herwaarden is het verbeelden van onze menselijkheid in haar werk van essentieel belang, want alleen daardoor kun je in de belevingswereld van de ander doordringen. Empathie staat hierin centraal: jezelf in anderen herkennen en je verbonden voelen. Want je wilt autonoom, maar niet alleen zijn. Het gaat om jou: ben jij in staat om je – los van ras, geloof, leeftijd of sekse – in de situatie van een (onbekende) ander te verplaatsen, te voelen hoe een ander zich voelt? Dat is het tegenovergestelde van ontmenselijking en kille onverschilligheid.

Het is Van Herwaardens overtuiging dat kunst hierin een belangrijke rol speelt, een traditie waar zij met haar werk een actuele bijdrage aan wil leveren.

Voor meer informatie zie www.cvanherwaarden.com

NIEUW BOEK: TOUCH is de titel van het nieuwe boek van Caren, het bevat een selectie van werken van de laatste tien jaar, het verschijnt in mei 2023 bij uitgeverij JapSamBooks en wordt op zondagmiddag 21 mei 2023 gepresenteerd in Museum De Pont, Tilburg. Vooraf bestellen is aan te bevelen via Bestel Touch.

Scroll naar boven