Nelleke Beltjens

Nelleke Beltjens is kunstenaar en geboren in Roermond. Ze is geïnteresseerd in reizen, “het zich verplaatsen”. Het werken in verschillende gebieden is voor haar noodzakelijk omdat ieder gebied haar net weer op een andere manier inspireert. Ze ziet het leven als een reis, haar thuis is iets in haar zelf, en dus neemt ze dat mee waar ze dan ook naar toe gaat. De ideeën van verplaatsing, (e)migratie en het idee dat iets zich nooit alleen beweegt (iedere actie heeft een consequentie) zitten ook in haar werk.

Nelleke Beltjens is an artist and born in Roermond. She is interested in traveling, “getting around”. Working in different areas is necessary for her because each area inspires her in a different way. She sees life as a journey, her home is something within herself, and so she takes that with her wherever she goes. The ideas of displacement, (e)migration and the idea that something never moves alone (every action has a consequence) are also in her work.

Voor meer informatie zie de website van Nelleke Beltjens.

Scroll naar boven