Paul Ouwerkerk

Paul Ouwerkerk (Geleen, 1963) woont en werkt in Amsterdam. Heeft zich o.a. laten inspireren door M.C. Escher, Jan Schoonhoven en Piet Mondriaan. Het transformeren van getallen in vormen en, omgekeerd, het reduceren van de vormen tot regels die wiskundig kunnen worden beschreven, opent een verbinding tussen twee gebieden: wiskunde en poëzie, omdat de transformatie en de omkering ervan iets creëert dat verder gaat dan wat oorspronkelijk was gegeven. Paul Ouwerkerk deconstrueert deze lichamen voor de tweedimensionale weergave op het scherm, en laat ze als het ware als uitgevouwen modellen verschijnen.  De variaties op zijn thema geeft hij vorm via mogelijkheden binnen nauwe spelregels. Het formaat en de grootte van het canvas creëren een gesloten ruimte waarvoor op getallen gebaseerde regels, beperkte vormen en weinig kleuren worden geselecteerd. Deze koel afstandelijke opening wordt steeds meer beladen met emotie naarmate deze zich uitbreidt met willekeurige verbindingen, intuïtief gekozen kleuren en verrassende tegenstellingen tussen ruimtelijke en kleurperspectieven.

Paul Ouwerkerk (Geleen, 1963) lives and works in Amsterdam. Amongst others inspired by M.C. Escher, Jan Schoonhoven en Piet Mondriaan. Transforming numbers into shapes and, conversely, reducing the shapes to rules that can be described mathematically opens up a connection between two areas: mathematics and poetry, because the transformation and its reversal creates something that goes beyond what was originally given. Paul Ouwerkerk deconstructs these bodies for the two-dimensional representation on the screen, so to speak makes them appear as unfolded models.  He shapes the variations of his theme as possibilities within narrow rules of the game. The format and size of the canvas create a closed space for which number-based rules, limited shapes, few colors are selected. This coolly distant opening becomes increasingly charged with emotion as it expands to include random connections, intuitively chosen colors and surprising contradictions between spatial and colour perspectives.

Education
1982-1986 Willem de Kooning Academie, Rotterdam
1986-1988 Jan van Eyck Academy Post Graduate, Maastricht

Scroll naar boven