Expositie Let’s See

Zondag 17 september is rond 15 uur de opening van de expositie Let’s See met kunst van Nelleke Beltjens, Jolanda van Gennip, Sander Reijgers, Sarah Walker en Carolanna Parlato.

Deze vijf kunstenaars hebben gemeenschappelijk dat hun kunstwerken een complexiteit in hun vormgeving hebben die uiteindelijk toch een zekere rust  uitstraalt. Hun werk heeft een grote gelaagdheid, zowel in de fysieke werkelijkheid als in de visuele belevenis. “Let’s see” kan verschillende betekenissen hebben:  “laten we eens kijken wat er gebeurt” maar ook “laten we goed kijken” en ook ” laten we eens kijken..” Het is zowel zien als voelen. Let’s See: laten we goed kijken, laten we echt diep kijken, laten we zien wat er gebeurt, laten we het voelen.

De expositie loopt tot en met zondag 5 november en is open op zaterdagen en zondagen van 13 tot 17 uur en op afspraak. Van harte welkom!

On Sunday, September 17, around 3 p.m., the Let’s See exhibition will open with art by Nelleke Beltjens, Jolanda van Gennip, Sander Reijgers, Sarah Walker and Carolanna Parlato.

These five artists have in common is that their artworks have a complexity in their design that ultimately radiates a certain tranquility. Their work has many layers, both in physical reality and in the visual experience. “Let’s see” can have different meanings …. Let’s see can mean “let see what happens” but also “let’s look carefully” and also Let’s see” as let’s have a look … Both seeing and feeling. Let’s See:  lets look carefully, lets really look deeply, let’s see what happens, Let’s feel it out

The exhibition runs until Sunday, November 5 and is open on Saturdays and Sundays from 1 p.m. to 5 p.m. and by appointment. Most Welcome!

Scroll naar boven