Lisette Schumacher

Lisette Schumacher experimenteert met uiteenlopende gereedschappen, waarmee ze op methodische wijze werkt. In haar schilderijen staan vorm, ordening en lichtwerking centraal met de focus op modernistische architectuur. Sinds begin 2018 bezoekt en observeert ze de ontwerpen van Le Corbusier die hij in Frankrijk heeft gerealiseerd. Hij was een invloedrijke stadsplanner met als doel betere leefomstandigheden te creëren voor de inwoners van drukke steden. Tijdens bezoeken of tijdelijk verblijf bekijkt ze hoe de functie van het gebouw de vorm heeft bepaald met daaraan gelinkt de indeling en maatvoering. Tevens observeert ze hoe de lichtwerking is geoptimaliseerd voor de gebruiker. Haar bevindingen zijn aanleiding om te schilderen, veelal serieel, in filmische scenes met gereconstrueerde elementen.

Scroll naar boven