Expositie Poetic Systems

Expositie Poetic Systems, tot en met zondag 22 januari 2023

De tentoonstelling Poetic Systems laat kunstwerken zien van drie kunstenaars; Gerda Kruimer, Fiene Scharp en Zaida Oenema. Allen werken ze binnen een eigen systeem van rasters met persoonlijke regels, van onder andere herhaling, ritme en structuur. Ze snijden en/of branden in ‘breekbaar’ materiaal zoals papier. Door het handwerk ontstaan nauwelijks zichtbare onvolkomenheden en onregelmatigheden. De titel Poetic Systems omvat de formele aanpak die wordt verzacht door het poëtisch handschrift. (english text see below, deutsch sehe unten)

Drie details van werken van de kunstenaars, vlnr Zaida Oenema, Fiene Scharp en Gerda Kruimer
Drie details van werken van de kunstenaars, vlnr Zaida Oenema, Fiene Scharp en Gerda Kruimer

In de galerieruimte hebben de kunstenaars een subtiel rasterwerk op de vloer en wanden gemaakt dat perfect aansluit op hun kunstwerken.

De expositie Poetic Systems loopt tot en met zondag 22 januari 2023. Galerie JoLi, Holsberg 81A, 6129 KM, Urmond (NL), www.galeriejoli.nl. Elke zaterdag en zondag open van 13 tot 17 uur.

De opening van de expositie Poetic Systems was op zondag 27 november 2022 om 14 uur. De officiële opening werd gedaan door Joery Wilbers, directeur bij De Domijnen in Sittard. De kunstenaars Zaida Oenema en Gerda Kruimer waren ook aanwezig.

Zaida Oenema

Oenema’s werk is geïnspireerd door het gewone, tijdelijke en soms zelfs onzichtbare. Momenten waarop alledaagse gebeurtenissen even samenkomen en weer verdwijnen. Zoals druppels water op een raam, wind waaiend over een veld, schaduwen die komen en gaan. Door gebruik te maken van potlood en een scalpel of een soldeerbout, begeeft het werk van Oenema zich op het grensvlak van twee-en drie-dimensionaliteit. De handelingen die ze uitvoert zijn allemaal fysiek, handmatig, ritmisch en zeer nauwgezet, gebaseerd op haar hand-oog coördinatie. Hierin speelt beweging, structuur en textuur en het spel met licht een belangrijke rol.

Zaida Oenema, Burnings, oliekrijt op Inshu Kozo papier, handmatig gebrand met soldeerbout, 95 x 95 cm, 2022

Fiene Scharp

Het werk van Fiene Scharp omvat zowel repetitieve tekeningen als gedetailleerde papierwerken en objecten die ze in de context van tekenen ziet. De fijne structuren hangen in lichte beweging en onderscheiden zich alleen van de achtergrond door subtiele schaduwwerking. Ze brengt tweedimensionale rastertekeningen over in een driedimensionale ruimte door de tussenruimten microscopisch uit te snijden. Het gaat haar om de minimale variatie in de herhaling.

Fiene Scharp, 01-055, Untitled, Papercut, detail

Gerda Kruimer

De kunstwerken van Gerda Kruimer zijn veelal gebaseerd op een identiek raster of zijn variaties op een type, teruggebracht tot de essentie. In haar werken onderzoekt zij vooral het raster zelf als drager van betekenis en inhoud. Structuren, patronen, systemen, perceptie, de interactie tussen binnen- en buitenruimte, licht en schaduw, zijn elementen die een ruimtelijk bewustzijn weerspiegelen dat haar werken kenmerkt. Met haar constructieve aanpak creëert zij in haar werken een open ruimtelijkheid in horizontale en verticale lijnen.

Gerda Kruimer, 3D Soft Grid GridinGrid Serie no.1 ±32,5 x 45 cm

Exhibition Poetic Systems (english)

The exhibition Poetic Systems shows artworks by three artists; Gerda Kruimer, Fiene Scharp and Zaida Oenema. All work within their own system of grids with personal rules, of repetition, rhythm and structure, among others. They cut and/or burn in “fragile” material such as paper. The handwork creates barely visible imperfections and irregularities. The title Poetic Systems encompasses the formal approach softened by the poetic handwriting.

Ausstellung Poetic Systems (deutsch)

Die Ausstellung Poetic Systems zeigt Kunstwerke der Künstlerinnen Gerda Kruimer, Fiene Scharp und Zaida Oenema. Alle drei arbeiten mit ihren eigenen Rastersystemen nach persönlichen Regeln, u.a. der Wiederholung, Rhythmus und Struktur. Sie schneiden oder brennen in empfindliches Material wie Papier. Durch die manuelle Arbeit entstehen kaum sichtbare Unvollkommenheiten und Unregelmäßigkeiten. Der Titel Poetic Systems umfasst den formalen Ansatz, der durch die poetische Handschrift aufgeweicht wird.

Scroll naar boven